خیابان شریعتی، ایستگاه یخچال، پلاک 1465

تلفن : 22606066 - 22601955

توجه

تمامی شعبه های خانه تشک اعم از پل صدر، حسینیه ارشاد، شریعتی و مطهری به منظور خدمت رسانی بهتر بسته شد. با متمرکز کردن خدمات در محل جدید سعی در ایجاد بهترین تجربه برای شما را داریم.

ساعت کار فروشگاه

تمامی شعب همه روزه از ساعت 9 الی 22 پذیرای شما خواهند بود.