تخت باکس | تخت خواب باکس دار

باکس ها انواع مختلفی دارند: باکس ساده، باکس جک دار و باکس کشو دار

باکس ساده

باکس ساده فقط یک اختلاف سطح ایجاد می کنند که تشک روی آن قرار بگیرد، باکس ساده با استفاده از فریم فلزی نشکن ساخته می شود. باکس ساده بدون سروصدا بودن و عمر مفید فوق العاده بالایی دارد.

باکس جک دار

باکس جک دار قابلیت بلند شدن دارند از این رو می توانید از زیر تخت به عنوان یک کمد استفاده کنید. باکس جک دار مناسب اتاق هایی است که کمد دیواری ندارند. باکس جک دار از 4 بازوی 2000 ترکیه ای استفاده می کند تا سطح روی تخت شما به همراه تشک به راحتی بلند شود

باکس کشو دار

در دیواره باکس کشودار، کشوهایی تعبیه شده است تا لوازم اضافه خود را داخل آن قرار دهید. کشوهای باکس کشو دار دارای ریل های تماما ترکیه ای و بدنه MDF مرغوب می باشد که این امکان را برای شما فراهم می کند تا از فضای زیر تخت به راحتی استفاده می کنید.

هدبورد یا تاج تخت

هدبورد یا تاج تخت انواع اقسام متفاوتی دارند که با توجه به فضای اتاق خواب می توانید مدل مد نظر خود را انتخاب نمایید.

مجموعه خانه تشک این امکان را به شما می دهد تا با توجه به طرح های پیشنهادی مطابق با سلیقه شما، تاج یا هدبورد مورد نظر را سفارشی تولید نماید.

 

bed-01
bed-02
bed-03
bed-04
bed-05
bed-06
bed-07
bed-08
bed-09
bed-12
bed-13
bed-14
bed-15
bed-16
bed-200
bed-201
bed-202
bed-203
bed-204
bed-205
bed-206
bed-207
bed-208
bed-31
bed-46
bed-50
bed-54
bed-61
bed-88
bed-89
bed-90
bed-91
bed-92
bed-93
bed-94
bed-95
bed-96
bed1-100
bed1-101
bed1-102
bed1-103
bed1-104
bed1-105
bed1-106
bed1-107
bed1-109
bed1-110
bed1-111
bed1-112
bed1-113
bed1-114
bed1-115
bed1-116
bed1-117
bed1-118
bed1-119
bed1-120
bed1-121
bed1-122
bed1-123
bed1-124
bed1-125
bed1-126
bed1-127
bed1-128
bed1-129
bed1-130
bed1-131
bed1-133
bed1-134
bed1-135
bed1-136
bed1-137
bed1-138
bed1-139
bed1-140
bed1-141
bed1-142
bed1-143
bed1-144
bed1-145
bed1-146
bed1-147
bed1-162
bed1-163
bed1-164
bed1-165
bed1-166
bed1-167
bed1-168
bed1-169
bed1-170
bed1-180
bed1-181
bed1-182
bed1-183
bed1-184
bed1-185
bed1-186
bed1-187
bed1-188
bed1-189
bed1-190
bed1-191
bed1-192
bed1-193
bed1-194
bed1-195
bed1-197
bed1-198
bed1-199
bed1-200
bed1-201
bed1-202
bed1-203
bed1-204
bed1-205
bed1-206
bed1-207
bed1-208
bed1-209
bed1-210
bed1-211
bed1-212
bed1-213
bed1-214
bed1-215
bed1-216
bed1-217
bed1-231
bed1-232
bed1-233
bed1-234
bed1-236
bed1-237
bed1-238
bed1-240
bed1-241
bed1-242
bed1-243
bed1-244
bed1-245
bed1-246
bed1-247
bed1-248
bed1-249
bed1-250
bed1-251
bed1-252
bed1-253
insta169-2
insta173
insta188-1
insta198
insta201-2
insta224-1
insta225-2
insta226-2
insta232
insta243-1
insta244-1
insta254-2
insta266
insta267-3
insta268
insta269-1
insta270-1
insta271-2
insta272-1
insta273